Prezenční výuka ZŠ a MŠ Mírová Mimoň

autor: | 24. 2. 2021 | 1. stupeň, Aktuality

Prezenční výuka ZŠ a MŠ Mírová Mimoň

V této nelehké době, je alespoň nám 1. a 2. ročníku umožněna klasická prezenční výuka. Klasická sice do jisté míry, neboť máme vyučovací hodiny rozděleny do vyučovacích bloků bez klasického zvonění, tak aby se jednotlivé třídy nesetkávaly na chodbách v době přestávek. Provoz v ŠD je také upraven do oddělení, kde v každém z oddělení jsou žáci pouze jedné třídy. Život dětí je i ve škole omezen ve vzájemném společném setkávání nejen v době výuky ale i po ní. Vždy jsme se těšili na společné akce školy, které prohlubovaly kladné vztahy mezi žáky napříč celou školou. Chtěli bychom všem rodičům našich žáků, kteří se účastní prezenční výuky poděkovat za respektování hygienických pravidel, které chrání nejen jejich děti, ale také nás pedagogy, kteří se aktivně účastníme prezenční výuky.

Mgr. Šárka Kalvová