Pravidla hodnocení

autor: | 11. 5. 2020 | Aktuality

Informace o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit školní vzdělávací program pro tento školní rok. Druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok.

V hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí bude škola postupovat podle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., ze dne 27. dubna 2020.

Dle vyhlášky budeme v hodnocení vycházet 
a) z podkladů pro hodnocení získaných ve 2. pololetí v době, kdy má žák povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10.3.2020),

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má žák pro takové vzdělávání podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy (forma školních skupin či jiná forma po obnovení provozu školy), a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:
• snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
• samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
• četbu související se zadanými úkoly;
• portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
• zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

Mgr. Monika Novotná, ředitelka školy