Poděkování všem

autor: | 29. 6. 2021 | Aktuality

Neobvyklý školní rok

Jak jinak ho nazvat než neobvyklý? Třeba zvláštní, netradiční, podivný…. Ale ať ho nazveme, jak chceme, přesto i přes svou neobvyklost školním rokem zůstane. Rokem, ve kterém skoro nic nebylo jako jindy. Zákeřný virus na dlouhé týdny uzavřel školy a dětem a učitelům nezbývalo nic jiného, než se učit na dálku. Využívali k tomu výpočetní techniku, mnohdy i televizní vysílání. Když to nešlo jinak, chodili si žáci do školy pro úkoly zadané v písemné podobě.

Škola je ale škola a osobní kontakt učitele a žáka je nenahraditelný. U mnoha žáků jeho absence vedla k tomu, že se jejich výkonnost  snížila. Přesto ale byly i případy, že výuka přes internet přispěla k lepším výsledkům žáka.

Distanční výuka byla dlouhá a náročná po všech stránkách. Obrovskou zátěží byla hlavně v rodinách s několika dětmi. Pracovištěm jednoho byl pokojík, druhého obývák, tatínek pracoval z ložnice a na nejmladšího zbyla třeba už jen koupelna. Aby byla změna, mohli si to občas prohodit. To není žádná nadsázka, takhle to v mnoha rodinách vypadalo. Zejména s mladšími dětmi se museli učit rodiče a byli jejich neocenitelnými „druhými učiteli“. Patří jim za to velký obdiv a poděkování, že všechno zvládli.

Všichni doufáme, že s novým školním rokem se vzdělávací systém vrátí do obvyklých kolejí. Tento školní rok je za námi, zbývá už jen všem, a zejména rodičům, ještě jednou poděkovat a popřát krásné prázdniny a dovolenou.