Parlament

autor: | 10. 12. 2019 | 1. stupeň, 2. stupeň, Aktuality

Prosinec 2019 – zápis ze školního parlamentu

Program: I. + II. stupeň
(nepřítomnost 9. roč.)
1. Poděkování za účast na akcích, které proběhly.
2. Informace z jednotlivých tříd – názory zástupců, na I. st jsou žáci spokojeni, občas řeší drobné kázeňské přestupky, velké kázeňské problémy na II. stupni.
3. Nabídka akcí – o co a o jaké akce mají žáci zájem, hodně se snížil zájem o akce, hlásí se velmi málo žáků, vše je drahé a není možné platit autobus pro pár dětí. V novém roce přislíbeny akce pro menší děti na I. stupni, informace budou včas předávány.
4. Opět připomínka – když se žák přihlásí na akci, peníze se nevracejí, pokud je objednán autobus nebo vstupenky, které máme zakoupené hodně dopředu. Každý si musí zajistit náhradníka.
5. Seznámení s připravovanými akcemi do Vánoc:
– Čert a Mikuláš – 8. ročníky si připraví
– Společné filmové představení – pro všechny zdarma
– Hokej Liberec odjezd 6. 12.
– Vánoční besídky ve třídách – projednat s tř. uč.
– Zpívání před školou 10. 12.
– Turnaj ve vybíjené – projednat s tělocvikáři, plakáty
6. Opět jsme projednávali chování žáků nejen ve škole, ale také ve městě a v dopravních prostředcích, žáci se chovají vulgárně ke svému okolí, sprostě mluví. Probrat na třídních hodinách.
7. Diskuze.