Přestávky

1. stupeň 2. stupeň
1. hodina 8:00 – 8:45 8:00 – 8:45
2. hodina 9:00 – 9:45 8:55 – 9:40
3. hodina 10:00 – 10:45 10:00 – 10:45
4. hodina 10:55 – 11:40 10:55 – 11:40
5. hodina 11:50 – 12:35 11:50 – 12:35
6. hodina 12:45 – 13:30 12:45 – 13:30
7. hodina 13:35 – 14:20 13:35 – 14:20
8. hodina 14:25 – 15:10

Školní budova se pro žáky otevírá v 7:40. V poledních přestávkách se kromě oběda ve školní jídelně žáci ve škole nezdržují. Nabízíme však i žákům vyšších ročníků možnost tuto dobu trávit ve školní družině. Rodiče žáků 1. stupně se dostanou do budovy během přestávek po zazvonění na sborovnu. Žádáme tímto rodiče žáků1. stupně, aby pro vstup do budovy využívali výhradně přestávek.