Nové šatny

autor: | 1. 9. 2016 | 2. stupeň, Aktuality

Během prázdnin proběhlo v naší škole několik oprav a změn. Jednou z nich, která je asi nejnápadnější, je výměna šatních skříněk v budově Mírová. Jak můžete vidět na fotografiích, předchozí stav už byl opravdu neúnosný a neopravitelný. Nové skříňky vypadají opravdu pěkně.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

 

Aby se ničení skříněk omezilo, byl stanoven řád šatny, se kterým budou žáci seznámeni během prvních školních dnů.

Řád šatny

1. Žákům budou přiděleny na začátku školního roku skříňky (nelze libovolně měnit).

2. Každá skříňka bude opatřena visacím zámkem, který si opatří uživatel skříňky sám.

3. Každá skříňka je vždy uzamčená, u odemčené skříňky škola neručí za vzniklé škody.

4. Každý žák ručí za to, že skříňka nebude žádným způsobem poškozena (popsána, vytržená z pantů, vylomená petlice apod.).

5. V případě poničení, hlásíte ihned svému třídnímu učiteli.

6. Pokud se nezjistí viník, bude požadována náhrada ve výši 600,- Kč po žácích, kteří skříňku užívají.

7. Ve skříňce jsou pouze svršky a obuv.

8. Každý je povinen udržovat ve skříňce a v šatně čistotu a pořádek.

9. Každý je povinen na požádání vedení školy a třídního učitele umožnit prohlídku skříňky.