Návštěva knihovny

autor: | 2. 12. 2011 | 2. stupeň, Aktuality

V průběhu měsíce října a listopadu se žáci sedmých, osmých a devátých tříd vydali na návštěvu městské knihovny. Paní knihovnice pro ně měly připravenou besedu na téma Vznik a vývoj komiksu a Součastná česká literatura. Mimo to si žáci vyzkoušeli vyhledat knihu v katalogu i na regále, zjistili, jak jsou knihy tříděny a seznámili se např. s možností meziknihovních výpůjček.  Žáci devátých tříd se podívali také do oddělení pro dospělé, protože od patnácti let už si mohou půjčovat knížky i v tomto oddělení.

-per-