Návštěva knihovny

autor: | 12. 12. 2021 | 1. stupeň, Aktuality

Žáci 5.B navštívili Městskou knihovnu. Paní knihovnice žáky provedla knihovnou, seznámila je s provozem a s řádem půjčování a vracení knih. Žáci také mohli nahlédnout do jednotlivých knih a zkusit si některé knihy najít.