Návštěva Domova důchodců

autor: | 14. 12. 2012 | Aktuality

Přípravy na vánoční představení v DD Mimoni každý rok začínají již v listopadu. V karamické dílně připravují žáci dárečky pro seniory,  obrázky k písním, v hudebně se trénují koledy, hra na flétny a hudební doprovod.

Domov důchodců jsem navštívili ve středu 12.12.2012, kde si senioři i žáci      1.-5. tříd společně zazpívali a zamuzicírovali vánoční koledy. Po vystoupení děti obdarovaly obyvatele DD keramickými, vlastnoručně zdobenými zvonečky. Úžasnou vánoční atmosféru vychutnávali jak žáci,  tak i ostatní přítomní.