Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranný prostředků dýchacích cest s účinností od 15. 6. 2021

autor: | 16. 6. 2021 | Aktuality

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranný prostředků dýchacích cest s účinností od 15. 6. 2021,

Žáci a pedagogičtí pracovníci nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.