Zápis do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, příspěvková organizace

Zápis do MŠ Komenského a MŠ Letná

pro školní rok 2021/2022

 

Rozmístění dětí do jednotlivých mateřských škol a tříd najdete v srpnu rovněž na webu MŠ v záložce MATEŘSKÉ ŠKOLY (po rozkliknutí AKTUALITY).

Předem vám bohužel nemůžeme s jistotou přislíbit místo v konkrétní vámi zvolené MŠ. (Děti rozdělujeme podle věku, záleží na počtu uvolněných míst k 1. 9. daného školního roku, dalším kritériem je sourozenec v MŠ, potažmo  na 1. stupni ZŠ Mírová, dojíždění z místa bydliště, vyzvedávání sourozencem atd.) MŠ Komenského má velmi omezený počet volných míst. Ti z vás, kteří v žádosti o přijetí preferujete MŠ Letnou, budete mít své dítě určitě na Letné.

Co by dítě mělo umět před nástupem do školky

Začátek školního roku je za dveřmi. Víte, jaké dovednosti by vaše dítě mělo zvládat před nástupem do školky?

 • obouvat a zouvat bačkory, boty (tkaničky zaváže učitelka)
 • poznat si své oblečení (vše by mělo být podepsané)
 • oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale dítě by se mělo snažit)
 • vydržet při jídle u stolu
 • samo se najíst lžící, stolovat čistě
 • pít ze skleničky – hrníčku
 • umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, ovládat kohoutek
 • používat záchod (pleny nejsou přípustné) – včas si dojít (učitelka pomůže menším dětem utírat zadeček)
 • používat kapesník, vysmrkat se (malým dětem pomůže učitelka)
 • vyjádřit slovně své potřeby
 • umět požádat, poděkovat, pozdravit
 • zakrývat si ústa při kýchání a kašlání

 

Nezapomínejte, že od zápisu do nástupu do školky je spousta času. Proto je zbytečné trápit se tím, že dítě ještě něco neumí. Zůstaňte v klidu a trpělivě, pomaloučku nacvičujte to, co je třeba. Každé dítě má svůj čas k dozrání na zvládnutí určitých dovedností. Všechny tyto dovednosti budeme společně procvičovat, upevňovat a rozvíjet po celou dobu docházky do školky. I když vaše dítě něco neumí, ve školce se to určitě doučí. Je ale velmi důležité, aby rodič spolupracoval.

 

Pokud má MŠ volná místa přijímá děti i v průběhu školního roku. Kontaktní osoba vedoucí učitelka MŠ Radomíra Řeháčková – telefon: 733 159 001, 487 862 616

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 


 Kritérium                                                                                 Bodové ohodnocení

1. Povinné předškolní vzdělávání Přednostní přijetí
2. Trvalý pobyt v obci                 5
3. Věk dítěte  4 – 5 let                  4
                     3 – 4 roky                 3
4. Sourozenec v ZŠ a MŠ                 2
5. Sociálně znevýhodněné prostředí                 1

 

 

Do MŠ se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let

Děti mladší 3 let se přijímají pouze, pokud je volná kapacita. Podmínkou přijetí dítěte mladšího 3 let je, že zvládlo základy sebeobsluhy, je přiměřeně samostatné a sociálně zralé a je od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým programem předškolního vzdělávání a školního vzdělávacího programu MŠ. V MŠ jde především o vzdělávací činnost, nikoliv o poskytování péče. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí právní nárok.

Zákonný zástupce doloží doklad, že se dítě podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

U dětí v povinném předškolním vzdělávání (v posledním ročníku před zahájením školní docházky) neplatí povinnost očkování.