Mateřská škola Komenského

Mateřská škola Komenského je součástí základní školy od roku 1995 a nachází se v celém přízemí budovy I. stupně ZŠ v Komenské ulici (typické školní budovy vystavěné v první polovině  19 století).  Jsou zde 2 třídy po 24 dětech, v případě potřeby s možností navýšení kapacity na maximálně 55 míst. Třídy jsou menší, více členěné, což umožňuje dětem hry v menších skupinkách v koutcích, to přispívá k lepšímu rozložení hlučnosti a klidnějšímu prostředí. Každá třída má ve své blízkosti vlastní toalety k pohotovostnímu použití. Pro hromadné přesuny celých tříd do samostatné jídelny, na čištění zubů po obědě a na přípravu na pobyt venku slouží společná velká umývárna. Tato budova má samostatnou jídelnu, kde se střídají třídy ve stolování. Děti proto nemusejí před každým jídlem ukončovat hru, sklízet stolečky a prostírat a mohou si nechat rozdělanou práci, ke které se po svačině zase vrátí. Pracují zde 4 učitelky.

Sluníčka – třída starších dětí, ve které se o děti stará paní učitelka Radomíra Řeháčková (vedoucí učitelka MŠ ) a Hana Bendová a asistentka pedagoga Hana Procházková

Kytičky – třída mladších dětí, ve které se o děti stará paní učitelka Petra Hudíková a Hana Hudáčková.

Vzhledem ke stáří budovy jsou zde průběžně prováděny opravy a renovace tak, aby odpovídaly požadavkům a současným trendům v předškolním vzdělávání. Podle možností dochází k obnově nábytku, doplňků, didaktických pomůcek a hraček. Všechny třídy naší mateřské školy jsou vybaveny PC s tiskárnou, pro práci dětí i učitelek, televizí, CD přehrávačem, máme dvě interaktivní tabule ve třídách předškoláků, na každé budově mají učitelky k dispozici tablet pro práci s  vybranými dětmi  v oblasti logopedické prevence. Ložnice starších dětí slouží zároveň jako herna pro TV činnosti, děti zde mají dostatečný prostor. K odpočinku zde máme pořízena stohovatelná lehátka, která pravidelně provozní pracovnice připravuje a sklízí tak, aby nebyl narušen chod výchovných činností. V ložnici mladších dětí jsme vyměnili palandy za lehátka, ubylo nám tak volného prostoru na převlékání dětí, které se nyní musí chodit převlékat a ukládat si oblečení do herny, ale bylo třeba přizpůsobit se hygienickým a bezpečnostním požadavkům, které jsou na současnou moderní MŠ kladeny.

Jídlo se do MŠ dováží z centrální kuchyně ZŠ. V malé přípravné kuchyni se oběd pouze vydává a paní kuchařka zde chystá svačiny.

O finanční stránku (výběr stravného a úplaty za MŠ) se stará vedoucí školní jídelny. Veškeré informace pro platbu a jídelní lístky mají rodiče k dispozici na webových stránkách školy a na nástěnkách v chodbách MŠ.

Škola je obklopena velkou zahradou, která odpovídá potřebám dnešní doby – pískoviště, zahradní domky, průlezky, dřevěná sestava průlezek – Tomovy parky, houpačky, v areálu zahrady je dostatek zeleně i travnaté plochy pro hry dětí.