Aktuality

Umístění dětí do jednotlivých MŠ a tříd najdete koncem července rovněž na webu MŠ v záložce Aktuality. Děti rozdělujeme do tříd podle věku s ohledem na děti, které potřebují podporu asistentky (v každé třídě máme jednu) nebo mají další vzdělávací potřeby a podpůrná opatření tak, abychom zajistili bezproblémový chod a bezpečnost v každé tříd

Otevření mateřských škol

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem budou od 18. května 2020 opět otevřeny mateřské školy Komenského a Letná.  Do 8. května je třeba nahlásit třídní učitelce, zda bude vaše dítě navštěvovat MŠ v době od 18. května do 30. června nebo zda si vaše dítě ponecháte v tomto termínu doma. Znovuotevření MŠ je primárně určeno dětem rodičů, kteří nezbytně nutně potřebují zajistit dohled nad dětmi předškolního věku z důvodu návratu k pracovním povinnostem.

Vzdělávání v MŠ se mohou účastnit pouze děti bez příznaků onemocnění (kašel, rýma, teplota,…) na základě ranního filtru (měření teploty, kontrola známek akutního onemocnění), za striktního dodržování hygienických pravidel: zákaz nošení vlastních hraček z domova, používání jednorázových ručníků, denní dezinfekce prostor, hraček, pomůcek, zajištění příznivých klimatických podmínek, dostatečné větrání, atd. Při vstupu rodiče doloží čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a zároveň potvrdí, že v rodině není nařízena karanténa. Dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu!

Zákaz vstupu rodičům do pobytových prostor MŠ, při vstupu do budovy každý použije dezinfekční přípravek s virucidním účinkem za striktního dodržování nošení roušek rodiči. Při předávání a odvádění dětí z MŠ vás žádáme o omezení pobytu v prostorách školy na nezbytně nutnou dobu tak, aby se co nejvíce zamezilo potkávání rodičů v šatnách a o dodržování odstupu 2 metry v souladu s krizovými opatřeními. O dalších opatřeních budete informováni na webových stránkách školy.

 

Formulář k vytištění: Čestné prohlášení

Rovněž bude k dispozici při prvním vstupu do MŠ

 

Informace o platbě školného

Vzhledem k otevření mateřských škol od 18.5.2020 je úplata za předškolní vzdělávání za měsíc květen stanovena ve výši 150,- Kč, v následujících měsících v běžné výši.

 

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

MŠ Komenského a MŠ Letná budou o prázdninách uzavřeny od středy 1. července  – do pátku 24. července 2020.

Od 27. července – do 21. srpna bude pro děti ze všech mimoňských školek otevřena MŠ Letná.

Pokud potřebujete přihlásit děti k prázdninovému provozu na MŠ Letná, nahlásíte se u třídní učitelky, přihlášky budou k dispozici po otevření MŠ ve všech třídách a ke stažení níže.

Ti z Vás, kteří potřebujete nutně umístit dítě do MŠ v termínu našeho uzavření,(tj. 1. – 24. 7.), musíte se včas nahlásit na MŠ Eliášova – přihlášky budou rovněž k dispozici u vaší třídní učitelky nebo ke stažení na webových stránkách ZŠ a MŠ pod Ralskem.

Termín odevzdání přihlášek: do 31. května

Tabulka zajištění provozu MŠ v našem městě:

1.-3. /7. 7.-10. /7. 13-17. /7. 20.-24. /7.
MŠE MŠE MŠE MŠE
 
27.- 31. /7. 3.-7. /8. 10.-14. /8. 17.-21./8. 24-28./8. 31. 8.
MŠL MŠL MŠL MŠL
Všechny MŠ (MŠK, MŠL, MŠE)
Jsou již v provozu pro přihlášené děti
Vysvětlivky: MŠK – mateřská škola Komenského
                      MŠL – mateřská škola Letná
                      MŠE – mateřská škola Eliášova

Přihláška k prázdninovému provozu 2020 na MŠ Letná: ZDE

Přihláška k prázdninovému provozu 2020 na MŠ Letná pro děti z MŠ Eliášova: ZDE