Informace pro zákonné zástupce – 6.B

autor: | 12. 11. 2021 | Aktuality

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 6.B

 Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k výskytu onemocnění COVID-19 u žáka třídy 6.B přechází od pondělí 15.11.2021 do úterý 16.11.2021 třídy 6.B na distanční výuku. Distanční výuka bude probíhat on-line přes platformu Teams. Vyučovány budou všechny naukové předměty dle běžného rozvrhu (o případných změnách budete včas informováni). Předměty výchovného charakteru (OV, VV, ČSP, TV, HV, IN) vyučovány nebudou. V případě potíží kontaktujte třídního učitele. Na žáky, kteří byli očkováni (mají 14 dní po druhém očkování) nebo prodělali onemocnění COVID-19 a neuplynulo ještě 180 dní od pozitivního testu se karanténa nevztahuje. 

KHS v České Lípě stanovila všem neočkovaným a těm co neprodělali Covid-19 karanténu od 9.11.2021 do 16.11.2021 s testem nebo do 23.11.2021 bez testu. Všem bude vystavena žádanka na PCR test (očkovaným a těm, kteří COVID-19 prodělali, je testování také doporučeno). Zákonní zástupci objednají sami své dítě na nějaké odběrové místo 5. až 7. den od posledního kontaktu s pozitivní osobou  (tedy nejdříve od neděle 14.11.2021). Dle informací KHS (viz příloha) vyplní sebetrasovací formulář a tam i žádanku na odběr. Pokud bude výsledek PCR testu negativní, může se vrátit do školy (nejdříve ve čtvrtek 18.11.2021). I v případě negativního testu je nutno dodržet karanténu 7 dní.

Nejbližší odběrové místa: 

1/ Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa 

2/ Nové odběrové místo (i bez objednání) Scimed Biotechnologies

                                                                  Mikulášská 184/4, 470 01 Česká Lípa

                                                                  Po- Pá:  8 – 18:00 hod.

                                                                  Rezervace PCR a antigenní testy COVID-19 | SCIMED Biotechnologies

                                                                    Telefon: 739 249 031

                                                                    Email: ceskalipa@scimed.cz

Obědy ve školní jídelně byly všem žákům odhlášeny.

 Prosím oznamte, že je Vaše dítě v karanténě jeho dětskému lékaři.

Prosím prostudujte si pečlivě pokyny KHS v příloze!

V případě nejasností kontaktujte KHS v České Lípě, paní Jaroslavu Minaříkovou, tel.  721279518

Doporučení KHS