Informace pro rodiče

autor: | 25. 8. 2020 | Aktuality

Vážení rodiče,

nový školní rok zahájíme společně v úterý 1. září 2020 v 8.00 hodin tradičně před budovou ředitelství v Mírové ulici. Prosíme rodiče „prvňáčků“, aby si pro vstup do školy připravili roušku a dodržovali hygienické zásady (použití dezinfekce u vchodu do budovy školy). Provoz škol v tomto školním roce se bude řídit manuálem MŠMT a MZČR, doporučeními ČŠI i tzv. „semaforem“ a s ním souvisejícími opatřeními (viz. příloha). Výuka bude probíhat se zvýšenými hygienickými opatřeními, stejně tak i provoz ve školní jídelně, školní družině a při všech akcích pořádaných školou. Naším úkolem je zajistit jak prezenční výuku, tak v případě potřeby i výuku distanční (tzv. „na dálku“).

Abychom nastávající období zvládli, bude třeba, abychom se všichni chovali zodpovědně a dodržovali nastavená pravidla. Proto vás prosíme o spolupráci. Sledujte prosím webové stránky školy, kde budou zveřejňovány veškeré informace. Nadále budeme využívat k předávání informací elektronickou žákovskou knížku v systému Bakaláři.  

Přejme si klidný školní rok a pevné zdraví!

Manuál k provozu škol MŠMT MZd