Informace pro rodiče – Speciální třídy

autor: | 28. 5. 2020 | Aktuality

Vážení rodiče,
od 1. 6. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků speciálních tříd 1.stupně základních škol na vzdělávacích aktivitách. Vzdělávací část bude probíhat od 8. 6. 2020 každý pracovní den od 8.00 do 11.00 hodin. V týdnu od 1. 6. 2020 do 5. 6. 2020 budou probíhat domluvené konzultace a doučování. Vyplněnou přihlášku (viz. příloha) je nutno odevzdat do školy.

Osobní přítomnost žáků speciálních tříd 2.stupně základních škol bude možná od 8. 6. 2020 a to za účelem konání konzultací a třídnických hodin. Konzultace v matematice a v českém jazyce budou probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 10.00 hodin. Vyplněnou přihlášku (viz. příloha) je nutno odevzdat do školy ve všední dny od 8.00 hodin do 10.00 hodin nejpozději do 4. 6. 2020.

Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15, složení skupin bude neměnné. Stravování nebude zajištěno. Účast žáků není povinná, záleží na rozhodnutí zákonných zástupců. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka (výuka na dálku).
Podrobné instrukce obdrží přihlášení žáci od třídních učitelů. V den nástupu do školy je zákonný zástupce povinen odevzdat vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha). Bez tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do budovy školy.
V případě nepřítomnosti žáka delší než tři dny je zákonný zástupce povinen informovat školu, zda se bude žák nadále účastnit vzdělávacích aktivit. Žáci budou povinni řídit se mimořádnými hygienickými pravidly, která jsou zveřejněna na webových stránkách školy (zsamsmirova.cz/ochrana-a-provoz-školy).
Opakované nedodržování hygienických pravidel je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

Přihláška pro žáky 1. stupně – speciální třídy
Přihláška pro žáky 2. stupně – speciální třídy
Čestné prohlášení – 1.část
Čestné prohlášení – 2.část