Informace pro rodiče předškoláků

autor: | 6. 4. 2021 | Mateřská škola

Vážení rodiče, v pondělí 12. 4. 2021 se do MŠ vrátí pouze předškolní děti – předškolní vzdělávání je povinné. Podmínkou pro návrat bude testování dětí 2x týdně, každé pondělí a čtvrtek.

V tyto dny si budete muset pro předání dětí vyhradit více času, neboť výsledek testu se odečítá po 15. minutách. Dříve nebude možné dítě přijmout. Pokud se sejde v určitý čas více dětí, budete muset na testování počkat venku.

Dále také platí, že při výskytu zvýšené teploty, nevolnosti, respiračních potíží a jiných příznaků nemoci, nebudě dítě přijato do MŠ. Samozřejmě výskyt nákazy Covid-19 v rodině, je nutné neprodleně hlásit.

Sledujte ale aktuální informace na našich stránkách – změny nejsou vyloučeny.