Informace pro rodiče, kteří pracují IZS

autor: | 27. 2. 2021 | Aktuality

Informace pro rodiče, kteří pracují v IZS

Z rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje bude naše škola vykonávat nezbytnou péči o děti a mládež ve věku od 2 do 10 let, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce a to od 6,00 do 16,30 hodin v budově ZŠ a MŠ v Komenského ulici. To vše bez ohledu na to, zda tyto děti jsou žáky naší školy (tedy i pro žáky ZŠ Pod Ralskem). Tato péče bude poskytována od pondělí 1.3.2021 (nutno předem domluvit). Pro tyto děti a žáky bude školní stravování zajištěno. Kontaktní osoba pro MŠ: p. Řeháčková, tel.: 733 159 001, email: ms.komenskeho@seznam.cz Kontaktní osoba pro ZŠ: p. Pillmannová, tel.: 739 062 569, email: pillmannova.andrea@seznam.cz

Péče bude zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou:

– zaměstnanci bezpečnostních sborů,

– zaměstnanci obecní policie,

– zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

– sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

– sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, – zaměstnanci Finanční správy České republiky,

– příslušníky ozbrojených sil,

– zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

– pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

– zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

– zaměstnanci zařízení školního stravování, – zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

– zaměstnanci České pošty, s. p.