Informace ministra školství k nadcházejícím dnům volna a prázdnin

autor: | 23. 10. 2020 | Aktuality

Ministr školství rozeslal na všechny školy dopis, ve kterém žádá učitele, aby žákům vysvětlili nutnost dodržování protiepidemických opatření během následujících dnů volna a podzimních prázdnin. Zároveň MŠMT připravilo informační letáky. Dopis i letáky jsou v příloze.

dopis PM