Informace k zápisu do prvního ročníku od 1.9.2021

autor: | 13. 4. 2021 | Aktuality

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k mimořádným protiepidemickým opatřením, která tento školní rok provázejí v souvislosti s onemocněním COVID-19, bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole, a to v termínu od 6.4. do 16.4.2021 tak, aby byla zaručena bezpečnost osob a respektovány individuální možnosti jednotlivých účastníků.

Zápis se týká dětí, které do 31.8.2021 dovrší věk 6 let. Děti, které měly odklad povinné školní docházky, musí k zápisu opakovaně.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (IS datové schránky: x3emfgp)                   
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), emailová adresa:   zams-mimon@volny.cz        
  3. poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň, 471 24
  4. osobně odevzdat v podatelně budovy ZŠ v Mírové ulici v čase od 8,00 do 15,00 hodin

K žádosti přiložte kopie těchto dokladů:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce pro doložení trvalého bydliště
  • cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU)
  • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem)
  • doporučení PPP, případně odborného lékaře (týká se pouze dětí mladších šesti let)

 

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutno přiložit doporučení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“, případně „Žádost o odklad povinné školní docházky“ je ke stažení na webových stránkách školy (www.zsamsmirova.cz). Zároveň vás žádáme o vyplnění „Dotazníku pro rodiče“, který je také ke stažení na webových stránkách školy. 

V případě nejasností nás kontaktujte , tel.: 487 862 540, 739 062 569

Žádost o odklad šk.docházky

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

ZÁPIS -PŘIHLÁŠKA DO ŚD

Zápis – dotazník pro rodiče

Kritéria pro přijetí do 1.třídy

Žáci přijatí do prvního ročníku od 1.92021