Informace k zahájení školního roku

autor: | 27. 8. 2021 | Aktuality

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. 2021 za dodržení mimořádných protiepidemických opatření.

Organizace prvního týdne

1.9.

Žáky si vyzvednou třídní učitelé na školním hřišti u budovy v Mírové ulici.

Žáci 2. – 9. ročníku přejdou do svých tříd a zde proběhne testování a zahájení školního roku s TU.

Pro žáky 1. tříd bude připraveno slavnostní zahájení, které proběhne ve venkovních prostorách, v případě nepříznivého počasí v tělocvičně ZŠ.

2.9. – 1. ročník – 2 hodiny

 1. – 9. ročník – 4 hodiny

3.9. – 1. ročník – 2 hodiny

 1. – 9. ročník – 4 hodiny

Od 6.9. – výuka dle běžného rozvrhu

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty respirátorem, žáci zdravotnickou rouškou.

Přihlašování do školní družiny 

Žáky je možné osobně přihlásit do školní družiny v termínu od 27.8. do 31.8. od 6,00 do 11,00 hodin nebo na email pillmannova.andrea@seznam.czu vedoucí vychovatelky p. Pillmannové (telefon: 739 062 569).  

Stravování ve školní jídelně

Školní jídelna bude v provozu. Ke školnímu stravování je nutno dítě přihlásit u vedoucí školní jídelny p. Špidlové  (telefon: 733 185 029)

Testování

 • Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků antigenními testy Genrui Bio Tech test.
 • Žáci 1. ročníku budou testováni v termínech: 2. září, 6. září a 9. září.
 • Žáci 2. – 9. ročníku budou testováni v termínech: 1. září, 6. září a 9. září.
 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (antigenní test ne starší 72 hodin, PCR test ne starší 7 dní).
 • Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování, může se účastnit výuky za přísnějších režimových opatření:
  • bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole,
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech,
  • nesmí zpívat,
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu, dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.
 • Žákům 1. – 3. ročníku je umožněna v případě potřeby asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce). V takovém případě proběhne testování v tělocvičně v době 7:15 – 7:45 hodin. V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, bude testován v tělocvičně při vstupu do budovy školy.
 • Po ukončení screeningového testování dojde k vyhodnocení výsledků a stanovení dalšího postupu.

Další informace obdrží žáci a zákonní zástupci od třídních učitelů (prostřednictvím elektronické žákovské knížky v systému Bakaláři).

Prosím, vyplňte dotazník v příloze a zašlete prostřednictvím BAKALÁŘŮ nebo vytiskněte a dejte svému dítěti.

Dotazník COVID

MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani