Informace k výuce od 4. 1. 2021

autor: | 28. 12. 2020 | Aktuality

Výuka od 4.1.2021

– provoz beze změn

ZŠ – speciální třídy Letná – provoz beze změn (prezenční výuka ve škole dle běžného rozvrhu)

ZŠ – 1. a 2. ročník – prezenční výuka ve škole (dle běžného rozvrhu), je zakázán zpěv a sportovní činnosti, žáci mají povinnost nosit roušky.

Výuka bude probíhat při dodržení homogenity skupin a za zpřísněných hygienických opatření.

ZŠ – 3. – 9. ročník – distanční výuka na dálku (z domova) dle rozvrhu distanční výuky. Rozvrhy najdete na webových stránkách školy v záložce Informace o distanční výuce na hlavní stránce.

Vyzvedávání úkolů v tištěné podobě – úterý od 9,00 do 15,00 hodin (nutno předem domluvit s třídním učitelem)

DDM Vážka – činnost je zakázána

ŠD – je v provozu pouze pro žáky 1. a 2. ročníku

Školní stravování – školní jídelna je v provozu, distančně vzdělávaní žáci si mohou odebrat jídlo v jídlonosičích v době od 11,00 do 11,30 hodin