Informace k provozu školy od 18.11.2020

autor: | 12. 11. 2020 | Aktuality

Informace k provozu školy od 18.11.2020 – 1. a 2. ročník

 

Od 18.11.2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. a 2 ročníku ZŠ ve škole. Pro tyto třídy se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Výuka bude probíhat za zpřísněných hygienických opatření.

Prezenční výuka bude probíhat v neměnných skupinách, žáci jsou povinni mít zakrytá ústa i nos po celou dobu pobytu ve škole. Musí tedy mít na každý den minimálně dvě roušky a igelitový sáček. Školní družina a školní jídelna bude pro tyto žáky v provozu. Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu. Zpěv a tělesná výchova v uzavřených prostorách nebudou povoleny.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Budou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020