GDPR

Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace

Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

V rámci zajišťování svých činností příspěvková organizace zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

 1. zápis k předškolnímu vzdělávání
 2. zajištění předškolního vzdělávání
 3. zápis k základnímu vzdělávání
 4. zajištění základního vzdělávání
 5. zájmové vzdělávání ve školní družině
 6. zajištění školního stravování
 7. poskytování poradenských služeb ve školách
 8. poskytování poradenských služeb ve školním poradenském pracovišti
 9. poskytování poradenských služeb ve školském poradenském pracovišti
 10. evidence čtenářů školní knihovny
 11. další vzdělávání pedagogických pracovníků
 12. výběrová řízení na zaměstnance
 13. pracovněprávní a mzdová agenda
 14. evidence uchazečů o zaměstnání
 15. evidence úrazů
 16. ochrana majetku a osob
 17. prezentace příspěvkové organizace
 18. organizace škol v přírodě, zájezdu, exkurzi, sportovních pobytových kurzů
 19. projekty, žádosti o dotace
 20. vedení účetnictví příspěvkové organizace
 21. smlouvy a objednávky služeb

Od 1. 1. 2020 je pověřencem pro ochranu osobních údajů na Základní škole a Mateřské škole Mírová  81, Mimoň, příspěvková organizace Mgr.Jana Nastoupilová,

kontakt: poverenec@novoborsko.cz, tel: +420 777293246

Po dobu konání všech akcí školy budou pořizovány Základní školou a Mateřskou školou Mírová 81, Mimoň, fotografie, zvukové a obrazové záznamy, které budou použity na oficiálních webových stránkách školy a dalších informačních materiálech k prezentaci školy na veřejnosti.

Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace nenese odpovědnost za případné další pořízení a zpracování výše uvedených fotografií, zvukových a obrazových záznamů jinou osobou.

Poučení o zpracování osobních údajů ZŠ a MŠ Mírová Mimoň

Informace o zpracování osobních údajů pro účely obsazování pracovních pozic

Schéma poskytovaní poradenských služeb