Festival dětského čtenářství

autor: | 8. 11. 2021 | Aktuality

 

Veletrh dětské knihy –  Liberec

Ve středu 3. 11. 2021 se žáci 6. ročníků naší školy zúčastnili tohoto festivalu, s tématem

 „ Básnička – příběh ve zkratce“.

 Ráno byl přistaven autobus a 37 žáků s doprovodem odjelo na libereckou akci, která se konala v Krajské vědecké knihovně a dalších prostorách v okolí. Pro žáky byly připraveny programy spjaté s nově vydanou knížkou „Mechové pohádky“ – každý obdržel knížku od samotné autorky. Cílem bylo setkávání s autory, spisovateli a básníky, tvorba vlastních básniček na jednotlivých poschodích vědecké knihovny, výtvarné čarování a samozřejmě práce s knihou. Naše skupina měla možnost se seznámit s prací novinářů- reportérů v „ Dílně malého novináře“, žáci si prohlédli prostory knihovny, vypůjčili si pěkné knihy a nakonec po literární hře „ Literární domino“ dokonce i četli v knihách. Tento výlet se stal součástí předmětu českého jazyka a literatury a doufáme, že získané zkušenosti dokáží žáci uplatnit v běžném životě.