Exkurze do muzea v Zákupech

autor: | 19. 2. 2018 | 1. stupeň, Aktuality, Školní družina

V období masopustů a maškarních rejů jsme se vydali do výrobny masek (Heldovka), jejíž součástí je i muzeum. Vzhledem k tomu, že jelo více dětí (3 oddělení), rozdělili jsme se na dvě skupiny – první si namalovala vlastní masku (tu si pak děti odvezly domů) a druhá si vyslechla výklad v místním muzeu. Pak se skupinky vyměnily. Dětem se ,,výlet“ líbil a vyrobené masky mohou použít na maškarní karneval ŠD, který bude příští týden.