Dětský den

autor: | 29. 5. 2016 | Aktuality

Program na týden na přelomu května a června je velmi pestrý. V úterý vyrazíme na ukázku dravého ptactva, ve středu – na Den dětí – si ho prvostupňoví užijí tak jako každý rok na soutěžních stanovištích a druhý stupeň vyrazí na pochodové cvičení. Zbývající dva dny patří Běhu školy. Čtvrtek mateřským školám a pátek všem ostatním.