Dějepisná olympiáda

autor: | 19. 11. 2012 | 2. stupeň, Aktuality

Ve čtvrtek 15. 11. 2012 proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády. Letošním tématem byly pohanské zvyky a křesťanské tradice. Olympiády se zúčastnilo 8 žáků osmého a devátého ročníku. Vyzkoušet si svůj mozek při řešení  netradičních úloh mohl každý, kdo měl chuť.

Nakonec se odhodlalo osm odvážlivců. Nejvíce bodů získala Tereza Štefanová a za ní následovali, v pořadí podle počtu bodů, David Lundák, Tomáš Dlesk, Lukáš Kazda, Patrik Sviečka, Karina Korsak, Jiřina Dlesková a Michal Jambora. Všem olympionikům blahopřejeme.

-perry-