Dějepisná olympiáda

autor: | 14. 1. 2014 | 2. stupeň, Aktuality

Ve čtvrtek 9. ledna 2014 proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády. Tématem letošního ročníku bylo „Město v proměnách času“. Zúčastnit se mohl každý, kdo měl chuť a věřil svým schopnostem. Nakonec se odvážilo 11 žáků osmého a devátého ročníku.

Nejvíce bodů získala Tereza Bodláková a za ní následovali, v pořadí podle počtu bodů, Adéla Modrová, Eliška Fišerová, Lukáš Kazda, Jolana Kubátová, Filip Nešpor, Veronika Rajchlová, David Astaloš, Roman Švarc, Martin Nguen, David Dobrovolný.

Všem blahopřejeme.