Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020 Na základě nařízení MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a...