COVID-19 – sdělení rodičům

autor: | 5. 3. 2020 | Aktuality

Žádáme rodiče, kteří se chystají se svými dětmi na jarní prázdniny do zahraničí, aby se vyhnuli rizikovým oblastem výskytu tohoto onemocnění. V případě návštěvy této oblasti nebo kontaktu s rizikovou osobou informujte, prosím, ihned školu a dítě ponechte 14 dní v karanténě. Dále se řiďte doporučením KHS.

Základní opatření k prevenci šíření koronaviru

Další informace naleznete na těchto webových stránkách:

www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru

www.khslbc.cz/koronavirus