Co nás čeká o prázdninách

autor: | 25. 6. 2020 | Aktuality


Příměstský tábor školní družiny
V měsíci červenci pořádá naše škola příměstský tábor v rámci školní družiny.
Termíny:
1/ 7. 7.–10. 7. 2020 cena 200,- Kč
2/ 13. 7.–17. 7. 2020 cena 200,- Kč
3/ 20. 7.–24. 7. 2020 cena 200,- Kč
4/ 27. 7.–31. 7. 2020 cena 200,- Kč
Cena zahrnuje: materiál na program a odměny. Nutné osobní výdaje (např. při cestování, jídlo, pití apod.) si každý účastník platí sám.
Program bude probíhat vždy od 8.00 do 15.00 hodin. Sraz v 8.00 ve škole (budova v Komenského ulici).
V případě příznivého počasí budou aktivity probíhat v přírodě, proto vybavte děti sportovním oblečením. Jídelna nebude v provozu, proto musí mít děti jídlo na celý den.
Veškeré akce se budou řídit aktuálně platným usnesením vlády ČR a mimořádnými opatřeními.
Vyplněnou přihlášku a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění je nutné odevzdat nejpozději do 30. 6. 2020 do školy. S veškerými dotazy se obracejte na vedoucí školní družiny p. Pillmannovou.

Přihláška na příměstský družinový tábor 2020
Čestné prohlášení -1.částČestné prohlášení – 2.část