Na sedmi místech Českolipska se v podvečer jedenáctého prosince rozeznělo pět známých českých koled.

Do akce se letos poprvé zapojila také ZŠ a MŠ Mírová v Mimoni. Vzhledem k tomu, že velká část dětí do této školy dojíždí, byla škole udělena výjimka a koledy si tak školáci zazpívali již v poledne.

Ředitelka školy Eva Majlišová všechny zúčastněné přivítala a společně se starostou města Františkem Kaiserem, popřáli všem, kteří si přišli zazpívat koledy a rozsvítit vánoční stromek, klidné prožití adventního času.

„Akce byla zdařilá, koledy zpívalo zhruba 350 dětí. Zúčastnily se děti z mateřské školy, školáci z prvního i druhého stupně základní školy, žáci ze speciálních tříd i malé děti ze školní družiny,“ říká Eva Majlišová. „Velmi mile nás překvapila také účast rodičů, kteří si svá dítka přišli poslechnout“ Na flétničky zahrály i děti z kroužku, který při škole působí.

„Projekt Česko zpívá koledy – tedy společné zpívání známých koled, bylo příjemným završením vánočních dílen, ty na škole probíhaly od rána. Kromě vánočního vyprávění a výtvarničení tu děti společnými silami vytvořily i dlouhý vánoční řetěz, který bude zdobit chodbu školy po celý adventní čas.“, řekla ředitelka školy.

No a protože k Vánocům patří i cukroví, dostali zpěváčci na závěr sladkou odměnu – medový perníček.

-lei-