Besedy s MěP

autor: | 1. 4. 2015 | 2. stupeň, Aktuality

V průběhu měsíce března se žáci 6. – 9. ročníků zúčastnili v rámci projektu „Besedy s MěP“ jednotlivých přednášek vedených velitelem Městské policie v Mimoni panem René Nesvadbou. Navázalo se tímto na projekt, který byl zahájen již v předminulém školním roce.

Žáci nižších ročníků se seznámili s tématy jako je „Prevence závislostí“ a „Majetková trestní činnost.“ Žáci 8. a 9. ročníku besedovali na téma „Právo pro každého“ a „Extrémismus, rasová a národnostní nesnášenlivost.“ Všichni si tak mohli utřídit a objasnit své poznatky a vědomosti v daných oblastech společenského života.

A. Uhrová