Výtvarná výchova

EU-Inv-4-3-1 Teorie kresby

EU-Inv-4-3-2 Kresba – opakování   EU-Inv-4-3-L2 Kresba – pracovní list

EU-Inv-4-3-3 Historie kresby

EU-Inv-4-3-4 Románský sloh   EU-Inv-4-3-L4 Románské umění-pracovní list

EU-Inv-4-3-5 Románské umění – opakování

EU-Inv-4-3-6 Teorie barev – modrá

EU-Inv-4-3-7 Gotika – úvod

EU-Inv-4-3-8 Gotika-úvod,architektura

EU-Inv-4-3-9 Gotika-malířství, sochařství

Eu-Inv-4-3-10 Gotika-opakování

Eu-Inv-4-3-11 Velikonoce

Eu-Inv-4-3-12 Vitráž

Eu-Inv-4-3-13 Mozaika

Eu-Inv-4-3-14 Tvoříme mozaiku

EU-Inv-4-3-15 Zátiší

EU-Inv-4-3-16 Zátiší opakování

EU-Inv-4-3-17 Origami

EU-Inv-4-3-18 Koláž

EU-Inv-4-3-19 Frotáž

EU-Inv-4-3-20 Restaurátorství

 

EU-Inv-5-3-1 Renesance – úvod, architektura   EU-Inv-5-3-L1 Renesanční umění-architektura pracovní list

EU-Inv-5-3-2 Leonardo da Vinci – křížovka

EU-Inv-5-3-3 Leonardo da Vinci

EU-Inv-5-3-4 Renesanční malířství

EU-Inv-5-3-5 Renesanční sochařství

EU-Inv-5-3-6 Teorie barev

EU-Inv-5-3-7 Symbolika barev

EU-Inv-5-3-8 Druhy kontrastu a jejich účinky

EU-Inv-5-3-9 Geometrická kompozice motivu s protahováním nití I.

EU-Inv-5-3-10 Geometrická kompozice motivu s protahováním nití II.

Eu-Inv-5-3-11 Grafické techniky

Eu-Inv-5-3-12 Grafické techniky-opakování

Eu-Inv-5-3-13 Optické klamy a iluze

EU-Inv-5-3-14 Baroko

EU-Inv-5-3-15 Baroko v Čechách

EU-Inv-5-3-16 Baroko – opakování

EU-Inv-5-3-17 Portrét

Eu-Inv-5-3-18 Za portrétem do minulosti

EU-Inv-5-3-19 Základní pravidla kresby portrétu

EU-Inv-5-3-20 Portrét – opakování

 

EU-Inv-6-3-1 Umění – úvod

EU-Inv-6-3-2 Umění – opakování   EU-Inv-6-3-L2 Umění – opakování- pracovní list

EU-Inv-6-3-3 Secese

EU-Inv-6-3-4 Eiffelova věž

EU-Inv-6-3-5 Eiffelova věž – opakování

Eu-Inv-6-3-6 Impresionismus

Eu-Inv-6-3-7 Impresionismus-opakování

EU-Inv-6-3-8 Silueta

EU-Inv-6-3-9 Kánon lidské postavy

EU-Inv-6-3-10 Lidská postava, základní pravidla kresby

EU-Inv-6-3-11 Proporce lidské postavy (opakování) – pracovní list

EU-Inv-6-3-12 Secese – opakování

EU-Inv-6-3-13 Keramika

EU-Inv-6-3-14 Keramika 2

EU-Inv-6-3-15 Keramika – opakování základních pojmů

EU-Inv-6-3-16 Betlém

EU-Inv-6-3-17 Vánoční symboly

EU-Inv-6-3-18 Postimpresionismus

EU-Inv-6-3-19 Postimpresionismus – opakování

EU-Inv-6-3-20 Pointilismus