Matematika 2.

EU-Inv-4-1-1 Početní operace s celými čísly – procvičení

EU-Inv-4-1-2 Výrazy – číselné a s proměnnou, opakování

EU-Inv-4-1-3 Výrazy – zjednodušování

EU-Inv-4-1-4 Rozklad výrazů na součin

EU-Inv-4-1-5 Rozklad výrazů vytýkání, upevnění učiva

EU-Inv-4-1-6  Rozklad výrazů podle vzorců – úvod

EU-Inv-4-1-7 Rozklad mnohočlenů – vzorce, AZ kviz

EU-Inv-4-1-8 Řešení rovnic se zlomky

EU-Inv-4-1-9 Rovnice s neznámou ve jmenovateli

EU-Inv-4-1-10 Rovnice s neznámou ve jmenovateli – procvičení (skupinová práce)

EU-Inv-4-1-11 Řešení slovních úloh

EU-Inv-4-1-12 Slovní úlohy – rozdělení a řešení

EU-Inv-4-1-13 Slovní úlohy o pohybu – pohyb proti sobě

EU-Inv-4-1-14 Slovní úlohy o pohybu – pohyb z jednoho místa

EU-Inv-4-1-15 Slovní úlohy o společné práci

EU-Inv-4-1-16 Slovní úlohy o směsích

EU-Inv-4-1-17 Slovní úlohy procvičování   EU-Inv-4-1-L17 Pracovní list

EU-Inv-4-1-18 Soustava rovnic   EU-Inv-4-1-L18 Pracovní list  – křížovka

EU-Inv-4-1-19 Soustava rovnic – dosazovací metoda – procvičení

EU-Inv-4-1-20 Soustava rovnic – sčítací metoda

 

EU-Inv-5-1-1 Lichoběžník – vlastnosti a konstrukce

EU-Inv-5-1-2 Množiny bodů daných vlastností

EU-Inv-5-1-3 Thaletova kružnice a její využití – konstrukce tečny ke kružnici

EU-Inv-5-1-4 Konstrukce trojúhelníka zadaného výškou

EU-Inv-5-1-5 Konstrukce trojúhelníka zadaného těžnicí

EU-Inv-5-1-6 Podobnost

EU-Inv-5-1-7 Podobnost – věty o podobnosti trojúhelníků

EU-Inv-5-1-8 Podobnost – věty o podobnosti – procvičení

EU-Inv-5-1-9 Užití podobnosti – dělení úsečky

EU-Inv-5-1-10 Podobnost – změny a rozdělení v daném poměru

EU-Inv-5-1-11 Podobnost – další užití podobnosti

EU-Inv-5-1-12 Tělesa – krychle, kvádr-síť, objem, povrch

EU-Inv-5-1-13 Jehlan – sestrojení sítě a jeho konstrukce

EU-Inv-5-1-14 Jehlan – výpočet povrchu

EU-Inv-5-1-15 Objem jehlanu

EU-Inv-5-1-16 Povrch a objem jehlanu – procvičení

EU-Inv-5-1-17 Rotační kužel – úvod   EU-Inv-5-1-L17 Křížovka – rotační kužel

EU-Inv-5-1-18 Rotační kužel – povrch

EU-Inv-5-1-19 Rotační kužel – objem

EU-Inv-5-1-20 Kužel- povrch, objem – procvičování

 

EU-Inv-6-1-1 FM – Peníze

EU-Inv-6-1-2 FM – Opakování procent

EU-Inv-6-1-3 FM – Daně

EU-Inv-6-1-4 FM – AZ kvíz procenta

EU-Inv-6-1-5 FM – Cena 1

EU-Inv-6-1-6 FM – Kalkulace ceny

EU-Inv-6-1-7 FM – Cena – Slevy a srážky

EU-Inv-6-1-8 FM – Mzda, plat   EU-Inv-6-1-L8 FM – Pomocné tabulky – výpočet čistého příjmu

EU-Inv-6-1-9 FM – Rodinný rozpočet

EU-Inv-6-1-10 FM – Platební styk

EU-Inv-6-1-11 FM – Úspory – kam s nimi

EU-Inv-6-1-12 FM – Půjčky, úvěry

EU-Inv-6-1-13 FM – Výpočet čisté mzdy

EU-Inv-6-1-14 FM – Procvičování výpočtu DPH (Riskuj – cena, daně, rozpočet)

Eu-Inv-6-1-15 FM – Úrok, úrokování   EU-Inv-6-1-L15 FM – Křížovka – úrok, úrokování

EU-Inv-6-1-16 FM – Spoření, výpočet úroku vkladu po zdanění

EU-Inv-6-1-17 FM – Výpočet úroků z vkladu – procvičování

EU-Inv-6-1-18 FM – Výpočet měsíčních splátek úvěru – vzorce

EU-Inv-6-1-19 FM – Výpočet splátky úvěru II.

EU-Inv-6-1-20 FM – Procvičování úrokování, sestavení rozpočtu a výpočet splátky úvěru

 

EU-Inv-7-3-1 Matematické operace

EU-Inv-7-3-2 Geometrické tvary 1-4

EU-Inv-7-3-3 Římské číslice

EU-Inv-7-3-4 Matematická aplikace 0-1000000

EU-Inv-7-3-5 Násobení a dělení čísel

EU-Inv-7-3-6 Čtverec, obdélník

EU-Inv-7-3-7 Dělení čísel, slovní úlohy

EU-Inv-7-3-8 Co je kulaté – hranaté

EU-Inv-7-3-9 Rodin. rozpočet

EU-Inv-7-3-10 Maopera 0-1000

EU-Inv-7-3-11 Řešení slovních uloh

EU-Inv-7-3-12 Obvod čtverce a obdélníku

EU-Inv-7-3-13 Desetinná čísla-sezn.

EU-Inv-7-3-14 Jednotky délky m, km

EU-Inv-7-3-15 Stavíme a sestavujeme z GT

EU-Inv-7-3-16 Dělení 2cif.č.

EU-Inv-7-3-17 Výpočet aritm. průměru

EU-Inv-7-3-18 Pravidelné obrazce

EU-Inv-7-3-19 procv. zákl.MA dovedností

EU-Inv-7-3-20 Desetinná čísla a zlomky

 

EU-Inv-10-2-1 Přímá a nepřímá úměrnost

EU-Inv-10-2-2 Pravoúhlá soustava souřadnic

EU-Inv-10-2-3 Graf přímé úměrnosti

EU-Inv-10-2-4 Graf nepřímé úměrnosti

EU-Inv-10-2-5 Trojčlenka_přímá_úměrnost

EU-Inv-10-2-6 Trojčlenka – nepřímá úměrnost

EU-Inv-10-2-7 Trojčlenka – procvičování

EU-Inv-10-2-8 Trojčlenka_procenta

EU-Inv-10-2-9 Procenta – písemná práce  EU-Inv-10-2-L9 Procenta – písemná práce – pracovní list

EU-Inv-10-2-10 Druha_mocnina

EU-Inv-10-2-11 Druha_mocnina_zpameti

EU-Inv-10-2-12 Druha_mocnina_tabulky

EU-Inv-10-2-13 Druha_odmocnina

EU-Inv-10-2-14 Třetí_mocnina

EU-Inv-10-2-15 Přirozeny_mocnitel

EU-Inv-10-2-16 Počítání _s_mocninami

EU-Inv-10-2-17 Počítání _s_mocninami2

EU-Inv-10-2-18 Počítání _s_mocninami3

EU-Inv-10-2-19 Mocniny_pis_prace

EU-Inv-10-2-20 Zápis_čísla