Matematika 1.

EU-Inv-1-2-1 Základní geometrické tvary

EU-Inv-1-2-2 Geometrické tvary

EU-Inv-1-2-3 Číselná osa 0-20

EU-Inv-1-2-4 Rozklad čísel na jednotky a desítky

Eu-Inv-1-2-5 Bod

Eu-Inv-1-2-6 Úsečka

Eu-Inv-1-2-7 Bod, úsečka

Eu-Inv-1-2-8 Porovnávání úseček

Eu-Inv-1-2-9 Druhy čar – PŘÍMÁ, KŘIVÁ, LOMENÁ ČÁRA

Eu-Inv-1-2-10 Stovková tabulka

Eu-Inv-1-2-11 Šmoulopočítání do 20, s přechodem desítky

Eu-Inv-1-2-12 Stovková tabulka – výřezy

Eu-Inv-1-2-13 Měření úseček

Eu-Inv-1-2-14 krychle    Eu-Inv-1-2-L14 krychle síť – pracovní list

Eu-Inv-1-2-15 geometrické tvary

Eu-Inv-1-2-16 geometrické tvary

Eu-Inv-1-2-17 krychle, válec, kužel

Eu-Inv-1-2-18 kvádr, jehlan, koule

Eu-Inv-1-2-19 geomter. tvary, útvary

Eu-Inv-1-2-20 Čísla sudá a lichá

 

EU-Inv-2-1-1 Základní geometrické tvary

EU-Inv-2-1-2 Sčítání v oboru do 20 s přechodem desítky

EU-Inv-2-1-3 Odčítání v oboru do 20 s přechodem desítky

Eu-Inv-2-1-4 Numerace v oboru 0-100

EU-Inv-2-1-5 Pamětné sčítání desítek

EU-Inv-2-1-6 Pamětné odčítání desítek

EU-Inv-2-1-7 Měření času

EU-Inv-2-1-8 Sčítání v oboru do 100 bez přechodu desítky

EU-Inv-2-1-9 Odčítání v oboru do 100 bez přechodu přes desítku

EU-Inv-2-1-10 Odčítání v oboru do 100 bez přechodu přes desítku-odčítání jednotek od násobků desítek

EU-Inv2-1-11 Pojmy více-méně-rovná se

EU-Inv2-1-12 Sčítání a odčítání v oboru čísel do 5EU-Inv-2-1-13 Matematika do 6

Eu-Inv-2-1-14 M do 7

Eu-Inv-2-1-15 M DO 8

EU-Inv-2-1-16 Matika – sčítání do 9

EU-Inv-2-1-17 Matika – odčítání do 9

EU-Inv-2-1-18 Matika – obor čísel do 10

EU-Inv-2-1-19 Matika – sčítání do 10

Eu-Inv-2-1-20 Matika – odčítání do 10

 

Eu-Inv-3-1-1 Porovnávání a zaokrouhlování

Eu-Inv-3-1-2Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel

Eu-Inv-3-1-3 Sčítání do 10 000 zpaměti

Eu-Inv-3-1-4 Početní hadi

Eu-Inv-3-1-5 Písemné sčítání do 10 000

Eu-Inv-3-1-6 Písemné odčítání do 10 000

Eu-Inv-3-1-7 Pamětné násobení do 10 000

Eu-Inv-3-1-8 Pamětné dělení do 10 000

Eu-Inv-3-1-9 Písemné násobení do 10 000

Eu-Inv-3-1-10 Písemné dělení do 10 000

Eu-Inv-3-1-11 Matematické operace

Eu-Inv-3-1-12 Matematické zákony

Eu-Inv-3-1-13 Čísla větší než 10 000

Eu-Inv-3-1-14 Zaokrouhlování čísel na tisíce, desetitisíce, statisíce

Eu-Inv-3-1-15 Hry s čísly nad 10 000

Eu-Inv-3-1-16 Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

Eu-Inv-3-1-17 Obdélník

Eu-Inv-3-1-18 Čtverec

Eu-Inv-3-1-19 Počítání s nulou

Eu-Inv-3-1-20 Matematické hrátky