Rozpočty

Návrh rozpočtu na rok 2017

Rozvaha na rok 2017

Výkaz zisku a ztrát za rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2018

Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2018 a 2019

Rozpočet příspěvku města Mimoň