Školní rok 2008/2009

9.3.2009

 • první setkání, vzájemné představování
 • domluva na dalších setkáních- vždy první čtvrtek v měsíci
 • zadána anketa(co se mi ve škole libí- nelíbí)
 • vysvětlena funkce parlamentu.

2.4.2009

 • řešeny výsledky ankety – první připomínky: opravit WC, funkční hodiny na chodbách, podnět k automatům na svačiny, občerstvení
 • zadána nová anketa na popud dětí – šikana

7.5.2009

 • diskuse na téma šikana, kyberšikana
 • další vznesené požadavky: hodiny ve třídách, dva dozory na chodbách, ručníky na wc, více pokusů v chemii, více turnajů
 • zadána nová anketa (na popud dětí) – vztah učitel – žák

11.6.2009

 • diskuse na téma schránka důvěry
 • dohoda o změně organizace parlamentu – 1.stupeň a 2.stupeň budou zasedat odděleně