Rodinný erb

V průběhu měsíce října 2009 se žáci 7. ročníku podíleli na projektu „Rodinný erb“. Ten vznikl na základe probíraného učiva Občanské výchovy v 7. ročníku.

Hlavní náplní projektu bylo výtvarně ztvárnit rodový (rodinný) erb. Každý žák je členem nějakého rodu (rodiny), který má svou tradici a historii. Žáci se snažili zachytit, co je charakteristické pro jejich rodinu, co zdědili po rodičích, jaká se stala nejdůležitější událost v jejich rodině, co považují za svůj největší úspěch, pokusili se napsat motto své rodiny.
Na zpracování se podíleli samostatně ve škole, popřípadě práci dokončili doma. V daném termínu ji pak někteří prezentovali před třídou.

Většina prací byla velmi zdařilá. Nejlepší a nejlépe zpracované jsou k vidění ve třídě VII.A.

Nebyly nalezeny žádné obrázky