Projektový týden – 17.5. – 21.5. 2010

Třetí květnový týden byl na druhém stupni věnován projektům zaměřeným na průřezová témata Školního vzdělávacího programu.

V pondělí a v úterý byly do programu zařazeny 6. a 7. třídy. V rámci environmentální výchovy podnikly výlet do Infocentra v Hradčanech, kde jim byl promítnut film o historii a přírodních krásách vojenského prostoru Ralsko. Poté navštívili v Hradčanech Zoo koutek. Druhým tématem byla výchova ke zdravému životnímu stylu. Děti tvořili logo na téma „Žij zdravě“, měřili si tep a tlak a byl uspořádán turnaj v kolektivních míčových hrách s názvem „Ve zdravém těle zdravý duch“.

Nebyly nalezeny žádné obrázky


Středa byla dnem „odpočinkovým“, protože část žáků odjela na divadelní představení a ve všech třídách probíhala normální výuka.

Čtvrtek a pátek byly určeny pro 8. a 9. třídy. Jejich jediným tématem byla volba povolání. Oba ročníky v jeden z těchto dnů odjeli na exkurzi do okolních podniků (Protool v České Lípě a Johnson Controls – Trimco – ve Stráži). Žáci deváté třídy ve čtvrtek vytvářeli vizitku svého zvoleného povolání a osmé třídy zařizovali provozovny (kosmetický salón) a vyráběli modely na základě své budouci profesní orientace.

Nebyly nalezeny žádné obrázky