Program inkluzivního vzdělávání

Na naší škole se realizuje již řadu let inkluzivní vzdělávání. Od roku 2010 jsme zařazováni do programu, který vypisuje MŠMT. Tento program nese název „Rozvojový program – na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním.“

Závěrečné zprávy:

2010

2011

2012