Město 6.A, 6.B

Tento projekt byl příkladem krátkého několikahodinového projektu, ve kterém se měli žáci šestého ročníku přesvědčit, že matematika nejsou jenom suchá čísla, ale že kompetence, které získají v hodinách matematiky, jsou potřebné a použitelné v běžném životě.

Kompetence, které se měly v tomto projektu procvičit, byly:

  • síť kvádru a krychle
  • převody jednotek
  • konstrukce čtverce a obdélníka
  • prostorová představivost

Každý žák měl za úkol zjistit rozměry domu, ve kterém bydlí, zmenšit ho v poměru 1:100, narýsovat jeho síť, vystřihnout a na závěr síť slepit. Tím získal zmenšený model domu, ve kterém žije. Z těchto modelů jsme na závěr postavili Město 6.A a Město 6.B.

Posuďte sami, jak se nám tento projekt vydařil.

Nebyly nalezeny žádné obrázky