Den Země

Žáci III. A se problematice životního prostředí věnovali v rámci čtyřdenního projektu. Během skupinové práce se zaměřili na problematiku znečištění vzduchu, vody  a zabývali se i ochranou přírody v naší zemi. Děti pod vedením třídní učitelky také na škole provedli šetření, které se týkalo třídění odpadů, hospodaření s vodou a využití dopravních prostředků při cestě do školy. Výsledky byly velice zajímavé.

Vyvrcholením celého projektu bylo vytvoření tématických map, ale především páteční výlet na Vranovské skály – chráněnou památku. A i zde se děti učily. V praxi mohly vidět, co všechno může způsobit bezohledný turista, který si v přírodě rozdělá oheň a řádně ho neuhasí.