Andělské zvonění

autor: | 14. 12. 2018 | 2. stupeň, Aktuality

Den před svátkem Mikuláše se v naší škole uskutečnil projektový den „Andělské zvonění.“

Žáci 5.–9. ročníku vyráběli anděly různých velikostí a z různých materiálů. Školu tak zdobí andělé z papíru, korku, dřeva, polystyrenu i látky. Mimo andělů každá třída vyráběla i klasický papírový červenobílý řetěz. Třídy soupeřily mezi sebou, která vyrobí nejdelší řetěz. Na 1. místě skončila 9. A s 91 metry řetězu, druhá byla 7. B s 89 metry a třetí se umístila 5. C s 59,5 metry. Všechny řetězy byly použity na výzdobu školních prostor.

Na závěr dne se všichni sešli pod ozdobenou borovicí před školou, kde žáci z kroužku Hra na flétnu zahráli koledy, všichni společně zazpívali další koledy a zazvonili na zvonečky. Zvonečků se rozeznělo celkem 110.