Uzavření školy

autor: | 13. 10. 2020 | Aktuality

Uzavření školy

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 12.10.2020 budou od 14.10.2020 do 1.11.2020 uzavřeny základní školy (týká se 1. i 2. stupně ZŠ). Do lavic se žáci – minimálně ti na prvním stupni – vrátí v pondělí 2. listopadu po podzimních prázdninách.

Běžná výuka bude probíhat pouze ve speciálních třídách na Letné (není zajištěn oběd).

Mateřská škola je v běžném provozu.

Školní družina bude uzavřena.

Stravování ve školní jídelně – obědy budou mít žáci automaticky odhlášeny. Kdo bude chtít využít možnost odběru obědů do jídlonosičů, musí si oběd přihlásit u vedoucí školní jídelny (přihlášky se přijímají do 7:00 hodin dne 14.10.2020 na celou dobu distanční výuky). Odběr obědů bude umožněn v době od 11,00 do 11,30 hodin koridorem u tělocvičny. 

Distanční vzdělávání (na dálku z domova) je pro žáky povinné. Informace k distanční výuce budou zasílány prostřednictvím elektronické žákovské knížky v systému Bakaláři. Po dohodě s vyučujícími je možné si úkoly v tištěné podobě vyzvednout přímo ve škole a to v budově ZŠ v Mírové ulici (v koridoru u tělocvičny v době od 8,00 do 12,00 hodin – 1. stupeň středa, 2. stupeň úterý).

 

Dle usnesení vlády bude naše škola zajišťovat nezbytnou péči pro děti do 10-ti let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci v sociálních službách, sociální pracovníci zařazení k výkonu práce na krajských a obecních úřadech, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, příslušníky ozbrojených sil a to pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky školy. To vše bez ohledu na to, zda tyto děti jsou žáky naší školy (tedy i pro žáky ZŠ Pod Ralskem). Tato nezbytná péče bude zajištěna v prostorách školní družiny v budově ZŠ v ulici Komenského a to od 6,00 do 16,30 hodin. Pro tyto žáky bude školní stravování zajištěno. V případě, že máte zájem o tuto službu je nutno dítě přihlásit na :  pillmannova.andrea@seznam.cz  nebo na telefonních číslech 487 862 540,  739 062 569 u paní Pillmannové.

 

Ošetřovné

Dle návrhu  Vlády ČR by zákonní zástupci, kteří chtějí čerpat ošetřovné neměli potřebovat potvrzení od školy. Svým zaměstnavatelům by měli předložit pouze čestné prohlášení o uzavření školy. Toto by se mělo vztahovat pouze na děti do 10-ti let. Návrh však zatím neprošel Poslaneckou sněmovnou ČR, tudíž informace jsou pouze předběžné. 


Mgr. Bc. Monika Novotná
ředitelka školy

Usneseni-vlady-CR-ze-dne-12-10-2020-c-1022-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-14-10-do-1-11-2020-omezeni-skol