Seznam sešitů a pomůcek

5. ročník

Český jazyk: 4×544
Matematika: 3×544, 1×440
Anglický jazyk: 3×544
Hudební výchova: 1×524, notový sešit
Informatika: 1×524
Člověk a svět: kancelářské papíry
Výtvarná výchova: vodové a temperové barvy, štětce, kelímek, hadřík, igelit na lavici, lepidlo na papír (Herkules), nůžky
Tělesná výchova: cvičební úbor, sportovní obuv
Další pomůcky: pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, tužka číslo 3, linkovaná podložka do sešitu A5 a A4, fólie A5, vybavený penál
Hygienické potřeby: toaletní papír, mýdlo, ručník, kapesníčky

 

2. stupeň

Matematika: 1×440, 1×520, 6. ročník navíc 1×420, 1×520
rýsovací pomůcky – trojúhelník s ryskou, pravítko nebo trojúhelník, kružítko, úhloměr, tužka 2 a 3
Český jazyk: 6. a 7. ročník 1×524, 2×544, 1×424
8. a 9. ročník 2×524, 2×544
Anglický jazyk: 3×544 (nebo pokračovat z loňska)
Německý jazyk: první cizí jazyk (9. ročník) 3×524
druhý cizí jazyk (7. – 9. ročník) 4×524
Dějepis: 1×444
Zeměpis: 1×564 (544), 1×644 (624)
Fyzika: 1×545 (565), 1×644 (6. ročník, ostatní, pokud nemají ve škole)
Chemie: 1×444, trhací blok (8. a 9. r.)
Přírodopis: 1×444, 6. ročník navíc 1×624, ostatní ročníky trhací blok
Informatika: 1×544 nebo 545
Člověk a svět práce: 1×520 (6. – 9. ročník)
Hudební výchova: 1×524
Občanská výchova: 1×524
Etická výchova: 1×524 (6. ročník)
Výtvarná výchova: 1×545
tužka 1 (B), plastická guma, ostré špičaté kovové nůžky, pastelky PROGRESA (12 barev), tenký černý centrofix, dlouhé pravítko, vodové barvy, temperové barvy, štětec kulatý – 0 nebo 2, 6, štětec plochý 12, barevné papíry, lepidlo tyčinka+gamafix, násadka + perko (ostré)
Matematika hrou 1×545