Zápis do 1. třídy 2020

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY ZŠ A MŠ MÍROVÁ 81, MIMOŇ, p.o.

Na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole, a to v termínu od 1. 4. do 15. 4. 2020.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (IS datové schránky: x3emfgp)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!), e-mailová adresa: zams-mimon@volny.cz
3. poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň, 471 24
4. osobně odevzdat v podatelně budovy ZŠ v Mírové ulici (vložit do obálky s označením ZÁPIS) v čase od 8.00 do 11.00 hodin

Škola upřednostňuje podání žádosti o přijetí bez osobní přítomnosti zákonného zástupce.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“, případně „Žádost o odklad povinné školní docházky“ je ke stažení níže na této webové stránce. K žádosti přiložte kopii rodného listu. Zároveň vás žádáme o vyplnění „Dotazníku pro rodiče“, který je také ke stažení na webových stránkách školy.

Zápis do 1. třídy

Dotazník pro rodiče při zápisu

Žádost o přijetí ke vzdělávání

Žádost o odklad docházky