Rozvrhy tříd

2019/2020

1. A

  1. 2. 3. 4.
PO ČJ M ČJ HV
ÚT ČJ M TV PRV
ST ČJ M ČJ
ČT ČJ PRV ČJ VV
ČJ M TV ČJ

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Boumová

2. A

   1. 2. 3. 4. 5.
PO ČJ M PRV HV ČJ
 ÚT ČJ M TV ČJ  
 ST ČJ ČJ M VV  
 CT ČJ M TV PRV ČJ
 PÁ ČJ M ČJ  

Třídní učitelka: Bc. Monika Sejkorová, DiS

2. B

  1. 2. 3. 4. 5.
PO ČJ ČJ M PRV HV
ÚT ČJ ČJ M TV  
ST VV M ČJ  
CT ČJ M ČJ PRV TV
ČJ M ČJ VV  

Třídní učitelka:Mgr. Jitka Šťastná

3. A

  1. 2. 3. 4 . 5.
PO ČJ AJ M PRV HV
ÚT ČJ M ČJ AJ TV
ST ČJ M ČJ PRV VV
CT ČJ M ČJ TV ČJ
PA ČJ AJ M ČJ

Třídní učitelka: Mgr. Jitka Horčíková

3. B

  1. 2. 3. 4. 5.
PO ČJ M AJ ČJ HV
ÚT ČJ AJ M ČS
ST ČJ M PRV TV ČJ
ČT ČJ M PRV VV ČJ
AJ ČJ M ČJ TV

Třídní učitel: Mgr. Miroslav Ledvina

4. A

  1. 2. 3. 4. 5.
PO M ČJ TV AJ ČJ
ÚT ČJ M AJ ČS
ST M ČJ AS VV VV
ČT ČJ TV AJ M ČS
M ČJ ČS HV ČJ

Třídní učitelka: Světlana Landsmanová, DiS

4. B

  1. 2. 3. 4. 5.
PO ČJ TV M AJ ČJ
ÚT M ČJ ČS AJ HV
ST ČJ M ČS ČJ
ČT ČJ AJ M VV VV
ČJ ČJ TV M ČS

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Kalvová

5. A

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
PO AJ ČJ VV M VL  
ÚT ČJ VV M ČJ TV  
ST ČJ AJ M HV ČJ VL
ČT ČJ M IN TV  
ČJ M PRV AJ ČJ  

Třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Novotná

5. B

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
PO AJ ČJ M TV ČJ  
ÚT AJ ČJ M ČJ  
ST ČJ M TV ČS ČJ  
ČT AJ ČJ M ČS VV VV
ČJ M ČS HV IN  

Třídní učitelka: Mgr. Hanka Procházková