smajlík    ROZVRH  HODIN  pro 8. ročník

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj M D I      
Úterý Pp M Vo ZAj Tv Ch      
Středa Čj M Z Čj Vv Tv      
Čtvrtek Pp F Čj M Vzdr    Pč
Pátek Čj D ZAj M R Tv      

 

Vysvětlivky :    Čj       Český jazyk

                               ZAj     Základy anglického jazyka

                               M       Matematika

                               R        Rýsování

                               F        Fyzika

                               Z        Zeměpis

                              Pp      Přírodopis

                              D        Dějepis

                              Vzdr  Výchova ke zdraví

                               I         Informatika

                              Vo      Výchova k občanství

                              Hv      Hudební výchova

                              Pč       Pracovní činnosti

                              Vv      Výtvarná výchova

                              Tv       Tělesná výchova